ESET NOD32 Antivirus 4

Disclaimer

Afwijzing van aansprakelijkheid

SOLIT streeft naar een zo zorgvuldig mogelijk beheer van haar site. SOLIT is in geen geval aansprakelijk voor enige schade die het resultaat zou zijn van de levering, werking of gebruik van de informatie op haar site. Beweringen en meningen, geuit op de site, zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van SOLIT, de webmaster of de internet provider. De informatie die in de SOLIT-site is opgenomen kan onvolkomenheden of drukfouten bevatten. Er dient niet te worden vertrouwd op adviezen die worden ontvangen via deze site. SOLIT wijst alle aansprakelijkheid jegens elke partij af voor mogelijk directe, indirecte, bijzondere of gevolgschade, hetzij enige andere schade ontstaan door het gebruik van deze site of de inhoud daarvan. Dit geldt ook indien u geen gebruik kan maken van de site of de websites die via hyperlinks aan de SOLIT-site zijn gekoppeld. Tevens bent u zelf verantwoordelijk voor het treffen van voorzorgsmaatregelen tegen virussen en andere zaken van destructieve aard. SOLIT behoudt zich het recht voor om een gebruiker naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving toegang tot de site. Tevens behoudt SOLIT zich te alle tijde het recht voor om naar eigen goeddunken, informatie geheel of gedeeltelijk te bewerken, niet openbaar te maken of te verwijderen van de site.

Links naar sites van derden

De SOLIT-website kan links bevatten naar websites die door andere partijen dan SOLIT worden geëxploiteerd. Dergelijke links worden uitsluitend voor het gemak van de gebruiker verstrekt. SOLIT heeft geen zeggenschap over dergelijke websites, en is niet verantwoordelijk voor de inhoud ervan. Het feit dat SOLIT links naar dergelijke websites opneemt, impliceert op geen enkele wijze de goedkeuring van SOLIT met de site, noch enige associatie met de exploitanten ervan. SOLIT is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van dergelijke websites.